Drammens BK

Årsmøte

Årsmøte

DBKs årsmøte avholdes hvert år i mars måned. Årsmøtet er klubbens høyeste organ og kan behandle alle saker som angår klubben. Alle medlemmer har rett til å møte på årsmøtet og alle medlemmer skal derfor kalles inn i henhold til fristene i de lokale vedtektene.

Innkalling til årsmøtet skjer via  www.dbk.no og en epost som blir sendt til alle klubbens medlemmer i starten av februar slik at det er mulig for alle å kunne stille og til å vurdere de punktene som er på dagsorden. Innkallingen inneholder saksliste. Det er kun de sakene som står på sakslisten som blir behandles på årsmøtet, og når møtet har behandlet disse er møtet hevet.

Man kan ikke la seg representere av andre (såkalt fullmektig) og møtet gjennomføres med de som stiller, uavhengig antallet.

Gjennomføring av årsmøte

Sakslisten til årsmøtet står i vedtektene, et ordinært årsmøte har følgende saksliste:

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 2. Årsberetninger fra avdelingene
 3. Regnskap
 4. Revisjonsberetning
 5. Budskjetter
 6. Innkomne forslag
 7. Æresbevisninger
 8. Valg av styre/tillitsvalgte

Klubbens lover


Drammens Ballklubb
Gamborgs vei 5, 3022 Drammen
post@dbk.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift